“Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość uczyni go szczęśliwym.” Jan Paweł II